Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Działania dla tworzenia w Polsce sieci Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto w 1991r. Upowszechnienie tej koncepcji sprawiło, że w 1992r. powstała pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie w woj. ciechanowskim. Od 2006r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok.3300 szkół i przedszkoli.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w życiu codziennym, we wszystkich siedliskach; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność szkolna,
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: indywidualne działania ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny oraz działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne,
 • warunkiem uczestnictwa społeczności jest zaangażowanie jak największej liczby jej członków; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów oraz współpraca z ich rodzicami.

Definicja SzPZ brzmi następująco:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy SzPZ:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Etapy tworzenia SzPZ:

 1. Etap pierwszy – diagnoza:
  • ustalenie rzeczywistych problemów (potrzeb) społeczności szkolnej lub różnych jej grup,
  • uzyskanie konkretnych, obiektywnych danych, które będzie można wykorzystać w ewaluacji wyników po zakończeniu działań lub ich etapu, aby sprawdzić, co i w jakim stopniu się zmieniło.
 2. Etap drugi – planowanie działań i ich ewaluacji:
  • wybór problemu priorytetowego,
  • ustalenie przyczyn istnienia wybranego problemu priorytetowego,
  • poszukiwanie rozwiązań dla usunięcia przyczyn/y problemu priorytetowego,
  • budowanie planu działań i ich ewaluacji.
 3. Etap trzeci – działania – realizacja planu i jego monitorowanie.
 4. Etap czwarty – ewaluacja wyników działań:
  • ewaluacja celu i zadań,
  • wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji).

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w naszej szkole od września 2019r.

Stanowisko szkolnego koordynatora zespołu do spraw promocji zdrowia pełni Magda Mogiłka.

W skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą: Monika Mazur, Małgorzata Obal, Kinga Szymanek, Martyna Zawieja.

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy program „Jem zdrowo”, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie ilości informacji na temat dobroczynnego wpływu zbilansowanej diety na funkcjonowanie organizmu.

 

16 października 2019 roku ogłoszony został konkurs na szkolne logo programu Szkoła Promująca Zdrowie. Do 13 listopada uczniowie mogli składać u szkolnego koordynatora oraz członków zespołu własne propozycje prac. Projekty uczniów zostały zaprezentowane na wystawie szkolnego korytarza do publicznego wglądu społeczności szkolnej. Komisja konkursowa, w skład której wchodził dyrektor, szkolny koordynator oraz członkowie zespołu, 20 listopada wyłoniła zwycięską pracę. Autorem szkolnego logo Szkoły Promującej Zdrowie został Jakub Karbowiak, który został nagrodzony ogromnym koszem wypełnionym po brzegi pysznymi, zdrowymi i soczystymi owocami. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła także praca uczennicy Marty Hoffmann oraz Kamila Gałki.

Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

 

 

Pogadanka na temat wartości odżywczych owoców i warzyw – sałatka owocowa.

W listopadzie uczniowie klas szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w pogadance na temat wartości odżywczych owoców i warzyw zorganizowanej przez wychowawców oraz samodzielnie przygotowali sałatkę owocową. Przygotowanie zdrowej przekąski uczniowie rozpoczęli od umycia rąk i owoców, następnie nauczyciele przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego przygotowywania posiłku. Po minach naszych podopiecznych widać, że uwielbiają zajęcia kulinarne.

 

W dniu 22 stycznia rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowany przez szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowie. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pobudzenie inwencji twórczej, wyrabianie poczucia estetyki oraz doskonalenie motoryki małej.

Z zebranych prac wyłoniono I,II,III miejsce i 2 wyróżnienia. Autorami wygranych prac byli: Oliwier S., Aleksandra K., Karol J., Dawid Sz. oraz Mateusz K. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

 

W lutym szkolny zespół: Szkoła Promująca Zdrowie zajął się wzbogaceniem wiedzy uczniów i nauczycieli o właściwościach i walorach picia wody. Wspólne spotkanie rozpoczęło się od rozwiązania krzyżówki, której hasłem była myśl przewodnia naszego spotkania-woda. Następnie stworzyliśmy ranking napojów, aby zobrazować, ile najczęściej, spożywane przez nas napoje, w swoim składzie zawierają cukru. Najzdrowsza okazała się woda, o jej właściwościach dla naszego organizmu poświęcona była kolejna część spotkania. Uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się, ile wody zawiera nasz organizm, dlaczego warto ją pić i w jakich ilościach. Spotkanie zakończyło się podziałem różnego rodzaju produktów na zdrowe i niezdrowe, z czym uczniowie świetnie sobie poradzili. Miło nam także słyszeć, że uczniowie podczas zakupów przypominają sobie nasz ranking i wybierają wodę, zamiast słodkich napojów.

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/szkola-promujaca-zdrowie/