Struktura organizacyjna

2008struktura01

W Ośrodku przebywają i uczą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi. Aktualnie do naszej placówki uczęszczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z różnego rodzaju sprzężeniami oraz cechami autyzmu. Staramy się jak najlepiej przygotowywać naszych wychowanków do życia w społeczeństwie. Rozwijamy w nich poczucie bezpieczeństwa, szacunek dla siebie i innych, poczucie godności, odpowiedzialności i niezależności osobistej.

Struktura:

– szkoła podstawowa specjalna,

– szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,

– zespoły rewalidacyjno- wychowawcze

-grupy wychowawcze (internat).

 

Zaletą Ośrodka jest to, że uczy się tu niespełna 80 dzieci, zatem nikt nie jest anonimowy. Pozwala to na indywidualną pracę z każdym dzieckiem, na stałą konfrontację założonych w programach nauczania i wychowania celów i zadań z aktualnymi osiągnięciami uczniów, a w razie potrzeby na wprowadzanie na bieżąco korekty.

Zajęcia prowadzimy:

  • w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 roku życia, w grupach 2-4 osobowych,
  • w zespołach 6-8 osobowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły podstawowej,
  • w zespołach 6-8 osobowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy,
  • w zespołach 2-4 osobowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy,
  • indywidualnie, w domu ucznia ( kwalifikacja do nauczania indywidualnego) na w/w poziomach.

 

 

Posiadamy:

· nowocześnie wyposażone sale lekcyjne dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

· salę gimnastyczną a w niej profesjonalny sprzęt sportowy,

2008struktura03 2008struktura02

 

 

· pracownię gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego,
2008struktura05a 2008struktura04a
·       salę doświadczania świata,
2008struktura07a 2008struktura06a

·       salę do terapii metodą integracji sensorycznej,

·       świetlicę, stołówkę,

2008struktura09 2008struktura08

·       gabinet terapii logopedycznej i pedagogiczno-psychologiczny,

·       gabinet 1. pomocy przedmedycznej,

·       przytulny internat, w którym wnętrza urządzono tak, by zapewnić wychowankom przyjazne miejsce do nauki i odpoczynku.
2008struktura15 2008struktura10 2008struktura12 2008struktura13 2008struktura14

 

Organizujemy:

2008struktura17 2008struktura16

·       wyjazdy na zielone szkoły,

2008struktura21 2008struktura18 2008struktura19 2008struktura20

·       cotygodniowy wyjazd na krytą pływalnię,
·       wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

2008struktura29 2008struktura22 2008struktura23 2008struktura24 2008struktura25 2008struktura26 2008struktura27 2008struktura28

·       wyjazdy na olimpiady specjalne,
·       wyjazdy na zloty harcerskie, rajdy,

2008struktura31 2008struktura30

·       imprezy integracyjne,
2008struktura41 2008struktura32 2008struktura33 2008struktura34 2008struktura35 2008struktura36 2008struktura37 2008struktura38 2008struktura39 2008struktura40

·       zajęcia parateatralne, taneczne, plastyczne, informatyczne, gospodarstwa domowego.

2008struktura47 2008struktura42 2008struktura43 2008struktura44 2008struktura45 2008struktura46

Zapewniamy:
·       bezpłatny dojazd dzieci do placówki,
·       całodobowa opiekę, jeśli dziecko zamieszka w internacie,
·       pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
·       terapię logopedyczną,
·       zajęcia rewalidacyjne,
·       opiekę pielęgniarską,
·       wyżywienie w stołówce szkolnej,
·       uczestnictwo w imprezach, konkursach, artystycznych i sportowych,

2008struktura55 2008struktura48 2008struktura49 2008struktura50 2008struktura51 2008struktura52 2008struktura53 2008struktura54

·       wyjazdy do kina i muzeum,

2008struktura57 2008struktura56

·       wspaniałą zabawę podczas licznych imprez szkolnych,
2008struktura65 2008struktura58 2008struktura59 2008struktura60 2008struktura61 2008struktura62 2008struktura63 2008struktura64

·       zajęcia rewalidacyjne na krytym basenie,

 2008struktura66

·       ciekawe formy zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. 

 2008struktura75 2008struktura34 2008struktura67 2008struktura68 2008struktura69 2008struktura70 2008struktura71 2008struktura72 2008struktura73 2008struktura74

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/struktura-organizacyjna/