Powrót do Motylek wcześniejsze

Motylek 2012-2013

orzeł

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

http://www.poznan.uw.gov.pl/

„Chcę być aktywny- jestem aktywny” – warsztaty dla osób z

niepełnosprawnością intelektualną

 

Stowarzyszenie Motylek realizuje zadanie publiczne w ramach programu

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania trwa do 17.12.2012 r.

W ramach programu będą prowadzone warsztaty arteterapii oraz warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

WARSZTATY ARTETERAPII
Arteterapia – czyli terapia przez sztukę


Arteterapia to wykorzystanie twórczości w celach leczniczych. Konkretne działania arteterapeutyczne są instrumentem określonej koncepcji terapeutycznej. Każdy bez względu na wiek, płeć, swoje aktualne samopoczucie i światopogląd może korzystać z jej dobrodziejstw, bowiem bazą dla arteterapii jest sztuka, która poprzez świadome działania artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Tak szeroko pojęta sztuka daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Obniża napięcie i pomaga nazwać problem.

Poprzez spotkania indywidualne i warsztaty grupowe człowiek może nawiązać nowe i jakościowo inne kontakty, uczyć się asertywnego wyrażania myśli i doznań. Celem działań arteterapeutycznych jest zrozumienie codziennych problemów, poprawa ich wyrazu, interpretacja i rozwój osobowości. Lecznicza funkcja sztuki pozwala wyjść poza własną perspektywę, polepszyć jakość życia. Terapia poprzez sztukę ma bardzo szerokie zastosowania, może pomóc wszystkim ludziom chcącym skorzystać z jej możliwości.
Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji.
Arteterapia pomaga kształtować osobowość, stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi.
Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.

 

HELLOMOTO

  • listopad/grudzień 2012 roku – warsztaty nadal trwają, uczniowie pracują „jak 

          mróweczki”!

warsztatynadaltrwają

 

 WARSZTATY TEATRALNO – MUZYCZNE

To zajęcia, na których będziemy bawić się w teatr, poznawać tajniki aktorstwa, polować na dzikie zwierzęta, pływać statkiem po oceanie, łowić rekiny, wchodzić na strych gdzie odkryjemy wiele tajemnic i … jeść, co tylko będziemy chcieli!!! Zostaniemy królewnami, rycerzami, piratami, naukowcami a nawet kosmonautami. To zajęcia kreatywne, gdzie uwolnimy naszą wyobraźnię i poszybujemy daleko w przestworza czasu. Inscenizować będziemy opowieści bez użycia słów, pracować nad staranną wymową, ćwiczyć pamięć i rozwijać zainteresowania, uczyć spostrzegawczości i koncentracji.

Głównym celem warsztatów jest wspomaganie rozwoju dziecka, stymulowanie pozytywnych zmian, rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie oraz doskonalenie pracy zespołowej. W programie warsztatów gry i zabawy integracyjne, praca z tekstem, budowanie etiud tematycznych, zabawa z rekwizytem, tkaniną, światłem, ćwiczenie mimiki twarzy, gestu, plastyka ruchu, trening wrażliwości, poznawanie podstawowych pojęć związanych z teatrem oraz procesu twórczego nad spektaklem, a także zabawy umuzykalniające, które rozwijają podstawowe zdolności muzyczne takie jak: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, koncentrację. Ściśle z muzyką powiązana jest interpretacja tematu poprzez ruch, wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, głosem, grą na instrumentach perkusyjnych. Usprawnianie aparatu głosowego u dzieci, wyrabianie umiejętności słuchania innych, umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy przez przeżywanie i własne doświadczenie.

teatrmarlena

 

  •  wrzesień 2012 rok – Uczniowie należący do szkolnego Koła PTTK wraz z opiekunem p. G. Włoch pod patronatem Stowarzyszenia „Motylek” wzięli udział w dwudniowym biwaku wędrownym po Baszkowie i okolicach.

biwak1

 

 

  • wrzesień 2012 – Stowarzyszenie „Motylek „ przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zorganizowało w dniach 19-20.09.2012 r. dwudniową wycieczkę dla podopiecznych SOSW w Konarzewie. Trasa wycieczki obejmowała Bazę Lotnictwa Transportowego Sił Powietrznych RP w Powidzu, zwiedziliśmy elektrownię z Zespołu Pątnów – Adamów – Konin, mieliśmy okazję zwiedzić Bazylikę w Licheniu, a także Kopalnię Soli w Kłodawie. Byliśmy również z wizytą w CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ ze ścieżką w koronach drzew i ochronką dla dzikich zwierząt. Widzieliśmy Izbę edukacyjna oraz dzikie zwierzęta w scenerii imitującej ich naturalne środowisko.

            Organizatorzy: Kinga Malińska, Marlena Puźniak, Monika Giezek,
Genowefa Włoch

wycieczka

logo2                                   logo muzeum1

 

Stowarzyszenie Motylek decyzją Zespołu Programu

Patriotyzm Jutra   otrzymało dotację w wysokości 10000 zł. na realizację projektu:

„Czy szacunek jest początkiem cnót, a mądrość ich warunkiem? – rozważania osób z  niepełnosprawnością intelektualną”.           

 

Harmonogram realizacji zadania.

 

Maj 2013 – Spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu.

Czerwiec 2013 – Zebranie materiałów i wykonanie monografii,

                            Zorganizowanie rajdu turystyczno – patriotycznego.

Wrzesień 2013 – Wyjazdowe warsztaty kulturoterapii w Warszawie.

21 Października 2013r. Rajd turystyczno – patriotyczny, wystawa oraz podsumowanie

                                      i zakończenie zadania.

 

koń

Uwaga!!!

Od maja 2013 roku hipoterapia dostępna jest nie tylko dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie, ale również dla wszystkich chętnych wymagających rehabilitacji.

Szczegółowe  informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:


www.hipoterapia-konarzew.cba.pl

Stowarzyszenie Motylek składa serdeczne podziękowanie

PANU DARIUSZOWI BIELAWNEMU

ORAZ PANU GRZEGORZOWI SMYCZYŃSKIEMU

– WŁAŚCICIELOM FIRMY CHATKA

za nieodpłatne przekazanie farb na rzecz dzieci specjalnej troski.

Stowarzyszenie Motylek składa serdeczne podziękowanie

Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu

PRO-MET  H. Kobusińskiego z Koźmina Wielkopolskiego

                      za nieodpłatne przekazanie grilla na rzecz dzieci specjalnej troski.

grill1

grill2

  • od 4 maja do 17 maja 2013 roku grupa uczniów z SOSW w Konarzewie, pod opieką p. K. Malińskiej, M. Puźniak, G. Włoch, przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu. Oprócz inhalacji, masaży oraz gimnastyki w basenie, uczestnicy mieli okazję płynąć żaglówkami po jeziorze, zobaczyli ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Zwiedzili również Ustkę oraz skansen w Klukach.

Jarosławiec

 

  • Działając zgodnie z harmonogramem w maju odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu „ Patriotyzm Jutra”. Osoby biorące udział w projekcie zostały zapoznane z celami, które będziemy realizować do października 2013r.

Na przełomie maja i czerwca uczniowie przy pomocy p. Genowefy Włoch i p. Marleny Puźniak zaczęli zbierać i przygotowywać materiały potrzebne do wykonania monografii. Korzystali z Internetu oraz opracowań m.in. D. Kosińskiego. W czerwcu powstały pierwsze strony monografii. Uczniowie również wykonali duże logo Muzeum Historii Polski.

monografia2013

  •  W czerwcu przygotowany został rajd turystyczno-patriotyczny na Szaniec w Borownicy z metą w Konarzewie. Na miejscu wszyscy mieli okazję posilić się kiełbaską z grilla oraz bigosem. W rajdzie brali udział podopieczni SOSW oraz społeczność lokalna.

rajd2013

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/stowarzyszenie-motylek/motylek-wczesniejsze/motylek-2012-2013/