Powrót do Stowarzyszenie „Motylek”

Motylek 2015/2016

Wrzesień 2015 roku

orzel

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO
Z WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale,
przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych.

Od 22 września do 25 września 15 podopiecznych Stowarzyszenia Motylek wraz z 3 opiekunami przebywała przez 4 dni w Trójmieście w ramach realizacji projektu:
„Patriotyzm jako wartość ponadczasowa – rozważania osób niepełnosprawnych intelektualnie”
Celem projektu było:
-umacnianie więzi z Ojczyzną,
-kształtowanie postaw patriotycznych,
-wyrabianie dbałości o język ojczysty,
-kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
-kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
-poszerzenie wiedzy o historii Polski,
-poznawanie miejsc związanych z historią najbliższej okolicy,
-włączanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
-kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

7 września 2015 r odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników realizacji zadania publicznego, na którym przedstawiona została tematyka projektu oraz harmonogram wyjazdu do Trójmiasta.

1a   2

Dnia 22 września wyruszyliśmy pociągiem do Sopotu.

3

 

W Sopocie spacerowaliśmy po molo.

4  5

 

Mieliśmy okazję odbyć rejs widokowy stylizowanym statkiem pirackim po Zatoce Gdańskiej, gdzie  raczyliśmy się herbatką- niestety bez rumu.

6  7

8

Niektórzy z nas mieli ochotę podkraść skarb Starego Pirata.

9

W Gdyni odwiedziliśmy Centrum Nauki Experyment.
Działania Experymentu można porównać do słynnego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
W Gdyni mieliśmy do wyboru 4 główne wystawy:
Hydroświat – tu dowiedzieliśmy się, jak działają skomplikowane mechanizmy, śluzy, tamy czy śruba Archimedesa, można było nawet samemu wytworzyć dwumetrowy wir wodny.
Drzewo życia – to podróż do świata przyrody, który podziwialiśmy m.in. z niesamowitego tarasu widokowego z drzewem, doświadczyliśmy trzęsienia ziemi i poznaliśmy sekrety różnych gatunków zwierząt.
Akcja: człowiek – wszystko o ludzkim organizmie i jego niezwykłych właściwościach. Tutaj zdobyliśmy wiedzę dzięki wirtualnie przeprowadzonej operacji albo symulacji naszego wyglądu za 30 lat.
Niewidoczne siły – ta wystawa uświadomiła nam, że prawa fizyki naprawdę działają. Zobaczyliśmy, jak działa magnetyzm i elektryczność, sprawdziliśmy, jak rozchodzi się dźwięk. Tutaj mogliśmy podnieść bez trudu bardzo ciężki kamień czy nawet samochód.
Oprócz tego zagłębialiśmy się w Wirtualny Świat Wynalazków Leonarda da Vinci oraz poznawaliśmy zjawiska optyczne na wystawie Barwy ze słońca.

10  11

12  12a

W międzyczasie delektowaliśmy się goframi i innymi pysznościami.

13  14

Uczestnicy wyjazdu mogli skorzystać z wizyty w nowoczesnym  kompleksie edukacyjno – rekreacyjnym. Usytuowane na terenie Fortu Góry Gradowej, Centrum Hewelianum jest miejscem adresowanym przede wszystkim  do dzieci i młodzieży, gdzie można kreatywnie poznawać, uczyć się i wypoczywać. Temu celowi służą m.in. interaktywne i multimedialne wystawy przybliżające wiedzę z różnych dziedzin nauki, w tym fizyki i astronomii, matematyki, biologii, geografii oraz historii. W zabytkowych wnętrzach obiektu istnieje interdyscyplinarna wystawa, której tematyką, tj. zjawisko ruchu i jego różne postacie. Tutaj podczas pobytu dzieci mogły samodzielnie doświadczyć w specjalnej kapsule jak ogromną siłę ma wiatr wiejący z prędkością 120 km/godz. oraz usłyszeć dźwięki słyszane z perspektywy nietoperza.

15  17

16  18

19  20

Zwiedziliśmy Muzeum Marynarki Wojennej. Zachowane tu zabytki kultury narodowej są związane z historią i tradycją Marynarki Wojennej. Często są udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych tak, aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o polskiej Marynarce Wojennej. Jest to w Polsce największa i najcenniejsza kolekcja uzbrojenia morskiego i wyposażenia okrętowego. Unikatowe, nadmorskie położenie i bogactwo historycznych eksponatów, czynią ze skansenu atrakcję turystyczną niezwykłej wartości.

21 (1)  21 (2)

23  25

Byliśmy również w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, gdzie zwiedziliśmy m.in. wystawę „Wolne Miasto Gdańsk”.

28  29

26

Spacerowaliśmy Długim Targiem, odwiedziliśmy Neptuna, pomagaliśmy grać na werbelkach, dokarmialiśmy mewy i przez cały czas dobrze się bawiliśmy.

31  33

 

36

30 września 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące i zakończenie projektu.

37

 

 

—————————————————————————————————————————————

I Rodzinny Piknik „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.
19 września 2015 r. w parku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie grupa nieformalna „Razem dla Konarzewa” przy pomocy Stowarzyszenia Motylek na rzecz dzieci specjalnej troski w Konarzewie zorganizowali I Rodzinny Piknik Rodzinny „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.
W programie festynu były m.in. gry i zabawy z kabaretem BZIK, występy artystyczne dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczno – fotograficzne, rozgrywki sportowe, ognisko – to tylko nieliczne z wielu atrakcji jakie czekały na uczestników rodzinnego pikniku.
Uczestnicy pikniku mieli również okazję do zbadania sobie poziomu cukru we krwi, ciśnienia oraz wysłuchania porad onkologa oraz dietetyka.
To była udana impreza!

 

 

Realizacja projektu „Wyjazdowe warsztaty kulturoterapii”

dofinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Celem głównym projektu było zwiększenie zainteresowania historią wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie. Cel ten był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 
-wzrost wiedzy wśród dzieci i młodzieży dotyczącej historii regionu wielkopolskiego oraz kraju, 
-rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, 
-wdrażanie do autorefleksji i świadomej pracy nad sobą, 
-budowanie więzi ze społecznością lokalną, 
-budzenie szacunku dla dziedzictwa kultury, 
-troska o honor ojczyzny i dobre imię Polaków, 
-przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, 
-kształtowanie szacunku dla tradycji oraz dokonań pokoleń, 
-wzrost wśród uczniów umiejętności pracy w zespole oraz realizacji wspólnych zadań. 

Działania projektowe rozpoczęliśmy od spotkania organizacyjnego  oraz wykonania logo FUNDACJI PGNiG. 

1a  1b

 

 

We wrześniu wybraliśmy się do Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oraz do Izby Muzealnej w Zdunach:

SONY DSC

2a  3a

 

SONY DSC

 

 

Zgodnie z harmonogramem projektu wykonaliśmy monografię naszej placówki:

1g   1h

Kolejnym punktem realizacji naszego projektu była organizacja rajdu patriotycznego z metą w Konarzewie:

1c  1d

1e   1f

 

Główną częścią projektu był wyjazd do Warszawy. 

 

20 października 2015 roku

Wyjazd do Warszawy w ramach projektu  „Wyjazdowe warsztaty kulturoterapii” dofinansowanego przez Fundację PGNiG.

24

Do Warszawy wyruszyliśmy 20 października 2015 roku

1

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od najwyższego budynku stolicy

  • Pałacu Kultury i Nauki

2

a tuż obok wstąpiliśmy do Muzeum Techniki

3   5

6

oraz do Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela

7    8

Byliśmy również z wizytą na Zamku Królewskim u ostatniego króla Polski
 Stanisława Augusta Poniatowskiego

9  10

11    12

Z  wzniesienia  znajdującego się na Starym Mieście zwanego Górą Gnojną podziwialiśmy panoramę Warszawy

13

Odwiedziliśmy Syrenkę oraz Pomnik Małego Powstańca

14    15

Wpadliśmy także do Fabryki Gliny, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych

16    17

Zajrzeliśmy również do Oceanarium oraz Multikina

18     19

Po drodze wstąpiliśmy na Powązki, potem udaliśmy się do Łazienek Królewskich
oraz do Pałacu w Wilanowie, gdzie mieliśmy możliwość podróżowania karetą zaprzężoną w 3 pary koni

20    21

22    23

24

w międzyczasie zajadaliśmy pyszne jedzono, a panie każdego dnia przygotowywały dla nas stosy świeżutkich bułeczek

24a    24b

24c

Przez 4 dni świetnie się bawiliśmy i dużo się nauczyliśmy, co wykazał konkurs dotyczący znajomości Stolicy- wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali nagrody!!!

25    26

 

Ostatnim punktem realizowanego projektu był konkurs pieśni patriotycznych i zarazem podsumowanie projektu. 

c

 

 

 

Bardzo dziękujemy FUNDACJI PGNiG za przyznanie dotacji. 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/stowarzyszenie-motylek/motylek-20152016/