Stowarzyszenie „Motylek”

STOWARZYSZENIE „MOTYLEK” NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W KONARZEWIE

 

1. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

7 listopada 2007r. po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Radę Rodziców, mieszkańców Konarzewa reprezentowanych przez panią sołtys Mirosławę Sajur Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia. Jego celem jest działalność społeczna na rzecz Ośrodka oraz Konarzewa. Zarząd stanowią: Marlena Puźniak, Kinga Ciepła, Hanna Bączkiewicz-Plewa.

Stowarzyszenie Motylek na rzecz dzieci specjalnej troski w Konarzewie powstało w 2007r. Powołane zostało
przez pracowników SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie przy współudziale sołtysa wsi Konarzew.
Działalność  jest dobrowolna i bezpłatna, ma na celu świadczenie różnorodnej pomocy dzieciom oraz ich
rodzinom, ponadto integracji ze społecznością lokalną.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

Cel realizowany jest poprzez:

1)    działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
2)    udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom, którzy znajdują się w  trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
3)    tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i
wycieczek edukacyjnych,
4)    wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich funkcjonowania,
5)    działanie na rzecz integracji środowiska lokalnego(wiejskiego) ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –
Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
6)    organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych,
7)    organizowanie zajęć rehabilitacyjnych- hipoterapii,
8)    organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin,
9)    działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy z podmiotami
zajmującymi się dziećmi specjalnej troski w krajach Unii Europejskiej,
10)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami   administracji rządowej, organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

 

Porozmawiajmy o różnych obliczach AUTYZMU, bo …

Pobierz plakat:  2017_plakat_autyzm_dobry.PDF

 

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Motylek na rzecz dzieci specjalnej troski w Konarzewie

ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J.Twardowskiego Konarzew  ul. Parkowa 18, 63-700 Krotoszyn

TELEFON STACJONARNY   62 722 80 99

TELEFON KOMÓRKOWY   782 851 853

EMAIL    motylekkonarzew@gmail.com

STRONA WWW    www.sosw-konarzew.ovh.org

ROK POWOŁANIA  –  2007

ROK REJESTRACJI   – 2008

UZYSKANIE STATUSU OPP  –  20.10.2010r.

KRS   0000300898

REGON   300825470

KONTO BANKOWE: SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

24 8410 0003 2001 0003 1727 0001

                                       http://www.motylek.dl.pl/

„1 % DLA MOTYLKA”

Szanowni Państwo! Rusza kampania „1% dla organizacji pożytku publicznego”. Zwracamy się do Państwa z apelem poinformowania swoich pracowników, znajomych, przyjaciół o tej kampanii dla:

 

Stowarzyszenia Motylek na rzecz dzieci specjalnej troski w Konarzewie.

 

Przekazując 1% dla naszego Stowarzyszenia sprawiacie Państwo, że możemy podejmować działania na rzecz rozwoju dzieci ze SOSW w Konarzewie oraz integracji ze środowiskiem.
Numer KRS: 0000300898
REGON: 300825470
NIP: 6211766736
Konto Bankowe:
SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

24 8410 0003 2001 0003 1727 0001

Dziękujemy za Waszą pomoc. Pozdrawiamy serdecznie.

 

 

W imieniu członków Stowarzyszenia i Zarządu
Marlena Puźniak
Prezes
 
e-pity1
e-pity2

 

http://www.e-pity.pl/program-pity-2012-online0000300898

 

 

2. STATUT STOWARZYSZENIA

Statut stowarzyszenia          statut „Motylek”.pdf     (kliknij na nazwę pliku)

Aby otworzyć plik potrzebny jest program Adobe Reader

Stowarzyszenie działające na rzecz  dzieci niepełnosprawnych prowadzi projekt „Boże Narodzenie –  czas radości i miłości”, który  w konkursie dotacyjnym Fundacji Bank Dziecięcych Uśmiechów BZWBK otrzymał dofinansowanie w wysokości 1500 zł.  Projekt jest kontynuacją działań Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. Głównym celem projektu jest poznanie dawnych i współczesnych zwyczajów bożonarodzeniowych, wyrabianie u dzieci i młodzieży świadomej postawy zmierzającej do podtrzymywania tradycji świątecznych oraz integracja podczas  wspólnych działań. Projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów plastyczno-technicznych, teatralno-muzycznych i kulinarnych oraz spotkań poświęconych kultywowaniu zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

2008motylczek4 2008motylczek1 2008motylczek2 2008motylczek3

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/stowarzyszenie-motylek/

Motylek 2013/2014

18-19 września 2013 roku W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie od maja 2013 r. w ramach pozyskanych funduszy od Muzeum Historii Polski, realizowany jest projekt „Patriotyzm Jutra”. Jednym z etapów projektu były wyjazdowe warsztaty do Warszawy. Dzięki życzliwości i uprzejmości posła Macieja Orzechowskiego grupa uczniów biorąca udział w projekcie …

Motylek 2014/2015

Wrzesień 2014 roku Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej Dzięki dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie Motylek z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, uczniowie SOSW w Konarzewie mogli  uczestniczyć w 4-dniowej wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. Realizację projektu rozpoczęliśmy od spotkania organizacyjnego, na którym omówione zostały cele i zadania projektu oraz harmonogram wycieczki.  23 września 2014 roku wyruszyliśmy pociągiem do …

Motylek 2015/2016

Wrzesień 2015 roku REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO Z WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych. Od 22 września do 25 września 15 podopiecznych Stowarzyszenia Motylek …

Motylek 2016/2017

Od grudnia 2016 r do października 2017 r uczniowie SOSW w Konarzewie realizują projekt dofinansowany przez Fundację Banku Dziecięcych Uśmiechów. Tytuł projektu : „Turystyka receptą na zdrowie” – rajdy piesze jako forma aktywności i zdobywania doświadczeń przez dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.   Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez …

Motylek wcześniejsze

Wydarzenia przed rokiem szkolnym 2013-2014 http://konarzew.edu.o12.pl/stowarzyszenie-motylek/motylek-2010-2011/ http://konarzew.edu.o12.pl/stowarzyszenie-motylek/motylek-2011-2012/ http://konarzew.edu.o12.pl/stowarzyszenie-motylek/motylek-2012-2013/