SOS „Huragan”

Sekcja Olimpiad Specjalnych „Huragan”

 

Wprowadzenie do tematyki Olimpiad Specjalnych

Szkolna Sekcja Olimpiad Specjalnych

1. Misja Olimpiad Specjalnych

Zadaniem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych osobom od ośmiu lat wzwyż z upośledzeniem umysłowym, zapewnienie ciągłej możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami, społecznością lokalną,

Przysięga olimpijska:
” Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku”

Słowa przysięgi po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez Eunice Kennedy Shriver w Chicago na I Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1968 roku. Od tego czasu na wszystkich kolejnych zawodach sportowcy wymawiają słowa przysięgi.
 
Oficjalne logo Olimpiad Specjalnych

huragan_logo1  huragan_logo2

Logo Olimpiad Specjalnych jest znakiem prawnie zastrzeżonym i mogą go wykorzystywać jedynie oficjalnie zarejestrowane struktury Olimpiad Specjalnych tzn. w Polsce Oddziały Regionalne, Sekcje Olimpiad Specjalnych, Program Narodowy. Logo – kształt, kolorystyka znaku i napisu, krój pisma jest ściśle określony dla wszystkich programów Olimpiad Specjalnych na całym świecie i został opracowany specjalny przewodnik mówiący o sposobach wykorzystania logo oraz jego rozmieszczeniu na materiałach promocyjnych Special Olympics.

huragan_jezyk

                                                                               Maskotka Olimpiad Specjalnych Polska  –  jeżyk
 
Jeżyk został maskotką w roku 1993. Jeżyk uprawia wszystkie dyscypliny sportu dostępne
 w Olimpiadach Specjalnych, a projekty graficzne tworzy Pan Edward Lutczyn.         

                                                                 Filozofia Olimpiad Specjalnych
Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z upośledzeniem umysłowym, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, a jeśli jest to niezbędne dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Korzyści z uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych:
–  sprawność fizyczna, odwaga i radość, dzielenie się radością z nagród , nawiązywanie przyjaźni, integracja rodzin, zawodników i społeczności lokalnej;

Sfera fizyczna – podnoszenie sprawności  fizycznej i wytrzymałości, aspekt zdrowotny, rehabilitacyjny, nowe nawyki i umiejętności ruchowe.

Sfera intelektualna – sport jako bodziec do rozwoju umiejętności i sprawności myślenia i innych procesów umysłowych.
Sfera psychologiczna –wzmocnienie poczucia własnej wartości, samoakceptacji i samozadowolenia, wzrost pewności siebie, kształtowanie samodyscypliny, umiejętności dokonywania wyborów, postawy dążenia do postawionego przed sobą celu, wzrost aktywności i rozwój zainteresowań.
Sfera społeczna – korzyści dla zawodników:
zdobycie akceptacji wśród rówieśników i społeczności lokalnej, wzmocnienie więzi rodzinnych, poznanie nowych miejsc i środowisk, zwiększenie możliwości bardziej samodzielnego życia i wykonywania pracy zarobkowej, możliwość pełnienia „nowych ról”.
Sfera społeczna – korzyści dla społeczeństwa :
poznanie możliwości i potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym, nauka tolerancji i zrozumienia, poznanie to utrata obaw i lęków przed tymi osobami, uświadomienie, iż osoby z upośledzeniem umysłowym mogą żyć i funkcjonować jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa, z takimi samymi prawami i każdemu należy się szacunek i poszanowanie godności osobistej. Osoby te tak samo jak inni pragną korzystać z pełni życia sportowego i społecznego.

2. Sekcja Olimpiad Specjalnych o nazwie Huragan po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną  zaczęła funkcjonować w naszym Ośrodku.

Jej zarząd stanowią:
mgr Arkadiusz Figaj, mgr Anna Dłużak, mgr Marcin Kłopocki  

 

Rok szkolny 2017 – 2018

Aby obejrzeć protokół (dwie strony) z walnego zebrania, najedź kursorem na „protokół” i kliknij:

protokół (2) protokół

 

                                  Olimpiady Specjalne –  gramy i startujemy dalej !

W Turku, pod wodzą nowych trenerów, uczestniczyły dzieci z naszej placówki w XV Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Turek 2017. W dniu 23.10.2017 roku czterej uczniowie: Łukasz, Piotr, Dominik, Damian oraz trenerzy i opiekunowie: Arkadiusz Figaj i Szymon Szkudłapski brali udział w olimpiadzie, odnosząc duży sukces. W ładnie przygotowanym turnieju z częścią artystyczną, poczęstunkiem oraz po przysiędze sportowej i otwarciu uroczystym przez starostę, walczyli o sportowe medale. Łukasz, wygrywając wszystkie pojedynki w swojej grupie, zdobył złoty medal, Piotrek i Damian po jednej porażce zajęli w swoich grupach drugie miejsca i srebrne medale a debiutujący w olimpiadzie Dominik – czwarte miejsce. Gratulujemy. 

no images were found

 

 

Turniej badmintona

W Krotoszynie w hali sportowej nasi uczniowie w czwartek 16.11.2017r. uczestniczyli w X Regionalnym Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych. Jest to bardzo wymagająca dyscyplina sportowa, która niektórym kojarzy się tylko z plażą i latem, a świadczy o tym stan rakiet, jakie powróciły do szkoły. Na sześć rakiet nie wróciła do szkoły żadna cała. Badminton w wersji sportowej to niezwykle intensywna dyscyplina, wymagająca bardzo dobrej kondycji, siły i zwinności. Nasi uczniowie sprawdzili się i dzielnie walczyli na boiskach pod opieką Arkadiusza Figaja i Szymona Szkudłapskiego. Miło było naszych uczniów oklaskiwać zwłaszcza, gdy na pięciu zawodników z naszej szkoły wszyscy znaleźli się na medalowych pozycjach i podium. Dominik i Dawid zajęli 3 miejsca i otrzymali brązowe medale, Przemek 2 miejsce i srebrny medal i dwaj Łukasze 1 miejsca i 2 złote medale. W zawodach wzięło udział 70 zawodników z kilku klubów. Zawody trwały od rana do późnych godzin popołudniowych, nauczyciele nie tylko opiekowali się zawodnikami, ale pomagali w sędziowaniu. Udział w takim sportowym wydarzeniu dostarczył wszystkim wiele satysfakcji. A rakietki na kolejny turniej przygotujemy nowe i lepsze!!!

no images were found

 

 

VIII Gala Sportowca Olimpiad Specjalnych 12.01.2018r. Koźmin

Koniec starego i początek nowego roku to czas podsumowań, wyróżnień i planów na przyszłość. Tak też dzieje się w sportowej rodzinie. Podsumowaliśmy działania w minionym roku w Klubie „Huragan” przy SOSW w Konarzewie i udaliśmy się na VIII Galę Sportowca Olimpiad Specjalnych do Koźmina i Borzęciczek. Sukcesów małych i dużych było wiele w minionym roku. Klub, po wyborach nowego zarządu, kontynuuje swoją misję. Mamy starszych i młodszych zawodników, którzy dzielnie walczą na sportowych arenach, pomimo swoich ograniczeń. Na gali reprezentowali nas: Łukasz, Jakub i Dawid oraz opiekunowie: pani Ania, panowie: Arek i Szymon. ale wymienić by można jeszcze wielu zawodników jak Piotr, którego zmogła choroba. Wyróżnienie mógł otrzymać tylko jeden. Za pracę w 2017 roku, pokonywanie trudności, udział i reprezentowanie klubu na arenach sportowych Olimpiad Specjalnych wśród 14 zawodników na scenie odebrał statuetkę Jakub. Kino „Mieszko” w Koźminie wypełnione było po brzegi sportowcami, trenerami oraz zaproszonymi gośćmi, którzy oklaskiwali wyróżnionych sportowców oraz obejrzeli filmiki i prezentacje ze sportowych zmagań. Miło było zobaczyć naszych sportowców z Konarzewa. A później odbył się bal i poczęstunek, występy maga w SOW w Borzęciczkach. Jako nowy prezes wszystkim bardzo dziękuję, Arkadiusz Figaj.

Zdjęcia mogliśmy zamieścić dzięki uprzejmości pana Sebastiana Kalaka, dziękujemy!

no images were found

 

 

Nasz medalowy pływak – Jakub nie zawiódł !!!

 Na XIV Regionalnym Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych w Krotoszynie 10.01.2018r nasz klub reprezentował Jakub, na dwóch dystansach pływackich. Już po eliminacjach wyniki wskazywały, że nie będzie łatwo mimo, że wygrał wyścig na 50m i był minimalnie drugi na 25m stylem dowolnym. Tak też stało się w finale, powtórzył po emocjonującej walce swoje pozycje. Zdobył złoty medal na 50 m stylem dowolnym i srebrny medal na 25m stylem dowolnym. Jakub mimo, że jest w okresie roztrenowania po występach we Francji na Mistrzostwach Europy  w pływaniu osób z zespołem Downa (28.10- 4.11 2017r.), to utrzymał dobrą formę. Gratulacje! 

no images were found

 

 

Walne zabranie członków Klubu Sportowego

         Olimpiady Specjalne „Huragan” SOSW  Konarzew.

W dniu 20.04.2018r. w Konarzewie odbyło się walne zebranie wyborcze zarządu z powodu zakończenia kadencji i wybory delegatów na wybory zarządu regionalnego. Gościliśmy panią Renatę Soboń, wiceprezes do spraw organizacji, przewodniczącą Oddziałowej Komisji Wyborczej z Konina i Adama Gwizda, z komisji rewizyjnej Olimpiady Specjalne Wielkopolska Konin. Po powitaniu przez przewodniczącego klubu „Huragan” gości i członków klubu, wiceprezes wręczyła puchar pamiątkowy za działalność na rzecz olimpiad, piłkę oraz toczki do jazdy konnej. Przewodniczący zapoznał z regulaminem obrad oraz przedstawił sprawozdanie z działalności klubu od 24.11.2017 do 20.04.2018r. Skarbnik, Marcin Kłopocki, przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony okres. Po głosowaniu nad absolutorium, nastąpiła dyskusja nad nowymi zadaniami klubu i zarządu. Zgłoszono kandydatów do nowego zarządu i po głosowaniu, ponownie wybrano na przewodniczącego Arkadiusza Figaja, sekretarza: Annę Dłużak, skarbnika: Marcina Kłopockiego, członka: Adriana Kubiaka. Na delegatów klubu na wybory regionalne wybrano: Arkadiusza Figaja i Annę Dłużak.

 

Nasi przedstawiciele klubu „Huragan” na Regionalnym Zjedzie Delagatów w Koninie.
16 czerwca 2018 roku

 W dniu 16.06.2018r. odbył się Regionalny Zjazd Delegatów naszego Oddziału Wielkopolska Konin Olimpiady Specjalne. Klub „Huragan” działający przy SOSW w Konarzewie  reprezentowali  Ania Dłużak i Arkadiusz Figaj.  Uczestniczyli w wyborach i dyskusjach. Zjazd udzielił absolutorium ustępującym Władzom, wybrał nowy Komitet Regionalny i Komisję Rewizyjną. Delegaci wybrali również przedstawicieli naszego Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów, który będzie miał miejsce w Warszawie – 22 września.

Nowy Komitet Regionalny w składzie:

Elżbieta Sroczyńska – prezes

Renata Soboń – wiceprezes ds. organizacji

Małgorzata Wawrzyniuk – wiceprezes ds. finansów

Violetta Kubacka – wiceprezes ds. sportu

Alicja Balcerczak – rodzic

Kinga Jaskólska – zawodnik

Magdalena Woźniak – członek

Piotr Mroczkowski – członek

Sławomir Zaworski – członek

nowa Komisja Rewizyjna w składzie:

Sylwia Sipa – przewodnicząca

Aleksandra Sobieszczańska – członek

Anna Szymańska – członek

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

Renata Sylwia Kowalska – dyrektor

Renata Soboń

Violetta Kubacka

Małgorzata Wawrzyniuk

Magdalena Woźniak

Anna Szymańska

 

 

 

 

Nasi zawodnicy na XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Katowicach 9-12 czerwca 2018 roku

1000  –   zawodników

340    –  trenerów i opiekunów

18      –  reprezentacji Oddziałów Regionalnych

400    –  wolontariuszy

360    –  sędziów

11      –  dyscyplin sportowych

 

Zawody odbywały się na obiektach Stadionu Śląskiego, AWF Katowice, Kręgielni Galaktyka Katowice, Golf Park Mikołów- to wszystko w dniach 09.06- 12.06 2018r. tętniło sportową rywalizacją. Uroczystego otwarcia w katowickim Spodku dokonała Anna Lewandowska tymi słowami: „Miałam okazję poznać tych zawodników i musze powiedzieć, że są wspaniałymi ludźmi. Można się od nich nauczyć szacunku, miłości i wzajemnej rywalizacji. Potrafią się podzielić swoimi medalami z kolegami nawet, jeśli przegrywają, to cieszą się sportem.” Taka atmosfera towarzyszyła nam przez te wszystkie dni spędzone na sportowych arenach. Nasza szkołę i klub „Huragan” reprezentowali Michał – kolarstwo -zdobywając w swojej kategorii sprawnościowej brązowy medal, Kuba, w pływaniu, zdobył srebrny medal i piłkarze: Damian, Piotr, Dominik, Jakub, którzy tworzyli zespół z zawodnikami ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Krotoszyna i zdobyli srebrny medal w swojej grupie sprawnościowej. Opiekunem naszych sportowców był Arkadiusz Figaj. Zawodom towarzyszyły imprezy muzyczne i akcja „Zdrowy Sportowiec” nasi zawodnicy zostali wszechstronnie przebadani przez różnych specjalistów medycznych i sportowych. Gratulacje dla pięknej postawy sportowej i godnego reprezentowania naszej szkoły, powiatu, regionu dla zawodników i wszystkich którzy pomagali w przygotowaniu, którzy uczą i wychowują naszych sportowców!!! Szkoda, że było to tak daleko, że nie mogliście być wszyscy z nami i kibicować na tak wspaniałej imprezie. Relacje i fotki można obejrzeć w internecie. Zapraszamy!

no images were found

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/sos-huragan/