Misja i wizja ośrodka

Misja Ośrodka

„Jesteśmy dla Ciebie, byś mógł się rozwijać. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo i dobre przygotowanie do życia. Nasza szkoła jest przyjazna, otwarta i bezpieczna. Rozwijamy u uczniów przymioty ciała, umysłu, uczucia i wyobraźnię. Działamy po to, by nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie XXI wieku a ich rodzice darzyli nas zaufaniem, by nauczyciele mieli satysfakcję z wykonywanej pracy a placówka cieszyła się uznaniem w środowisku.”

 

Wizja Ośrodka

Chcemy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, wzbogacać naszą bazę dydaktyczną i infrastrukturę. Wypracowywać nowe metody prac, szczególnie te, które są ukierunkowane na pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zarówno na zajęciach szkolnych, jak też w pracy internackiej zmierzamy do tego, by rozwijać możliwości dzieci poprzez kontakt z przyrodą. W budynku jest bardzo dużo roślin, którymi opiekują się dzieci. Położenie naszej placówki umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą, a kontakt ten rozwija, uczy odpowiedzialności, bawi i leczy.

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/misja-osrodka/