HIPOTERAPIA

HIPOTERAPIA

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę .

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

FORMY HIPOTERAPII

Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe;
Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego;
Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia;
Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

 
kon
kliknij, aby obejrzeć więcej zdjęć:

https://hipoterapia

 

Szczegółowe informacje o hipoterapii w naszym ośrodku znaleźć można na stronie:

www.hipoterapia-konarzew.cba.pl

 

 

Ośrodek w Konarzewie niedawno wzbogacił się o nowego kucyka. Na jego imię dyrektor placówki ogłosiła konkurs i ostatecznie nazwano go ROKI.

Roki jest ulubieńcem zwłaszcza najmłodszych: uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz hipoterapii.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Zajęcia są dedykowane dzieciom, które mają jakąkolwiek niepełnosprawność od chwili wykrycia niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia mają na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka i eliminowanie czynników zagrażających jego prawidłowemu rozwojowi. By dziecko mogło mieć takie zajęcia, musi mieć wydaną opinię przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną .

Co to jest hipoterapia? To ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego konia. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani hipoterapeuci .Te zajęcia rewalidacyjne oferujemy naszym uczniom, podopiecznym specjalnego ośrodka w Konarzewie.

Szczegółowe informacje: 62 722 80 99 lub http://konarzew.edu.o12.pl/

Kontakt: 62 722 80 99, 668 143 953

no images were found

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/hipoterapia/