HIPOTERAPIA

 

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę .

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

FORMY HIPOTERAPII

Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe;
Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego;
Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia;
Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

 
 Szczegółowe informacje: 62 722 80 99 lub http://konarzew.edu.o12.pl/

Kontakt: 62 722 80 99, 668 143 953

 

Nasi uczniowie często zanim dosiądą konia uczestniczą w formie hipoterapii, jaką jest terapia kontaktem z koniem. Podczas tych zajęć uczniowie uczą się empatii wobec zwierząt, obchodzą się wobec nich troskliwie- głaszczą, przytulają, czyszczą i karmią. Nawiązują i utrzymują w ten sposób emocjonalny kontakt z koniem.

 

 

Niemniej frajdy sprawia uczniom jazda na końskim grzbiecie, podczas której doskonalą m. in. równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową. Nasi podopieczni podczas zajęć przełamują swoje lęki, zmniejszają nadwrażliwość dotykową, nabierają pewności siebie i podnoszą poczucie własnej wartości.

 

Na zdjęciu poniżej nowy uczeń Marcel, który początkowo wykazywał lęk oraz zachowania agresywne wobec koni. Obecnie traktuje zwierzęta łagodnie, a jazda na koniu sprawia mu radość.

 

 

 

 

ROKI

Ośrodek w Konarzewie niedawno wzbogacił się o nowego kucyka. Na jego imię dyrektor placówki ogłosiła konkurs i ostatecznie nazwano go ROKI.

Roki jest ulubieńcem zwłaszcza najmłodszych: uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz hipoterapii.

 

Znaczenie hipoterapii dla osób niepełnosprawnych jest oczywiste. Wiemy, jak doskonale rozwijają się dzieci, które z tej formy rewalidacji korzystają w naszym ośrodku. Ale nie wszyscy uczniowie od razu przekonują się do ćwiczeń na tak dużym zwierzęciu. Przykładem niesamowitego chłopca, który od razu polubił hipoterapeutów i konia o imieniu Hejnał, jest Piotr. Uczeń ten chodzi do naszej szkoły od stycznia. Zobaczcie, jak zaprzyjaźniał się z Hejnałem. 

Na początku odwiedził stajnię i poznał wszystkie nasze konie.

Z niepewnością i obawą dotykał Hejnała, który stał grzecznie, bo uwielbia być głaskany.

             

I wreszcie na trzecich zajęciach, bez strachu i z pełnym zaufaniem do p.Szymona i p.Sławka – wsiadł na konia rozpoczął swoją przygodę „w siodle”. Powiedział nam na ucho, że było bardzo fajnie.

 

Nowi członkowie naszej końskiej rodziny.

 W dniu 26 października 2018 roku, dzięki uprzejmości pana Kowalskiego, właściciela „Ostoi Konika Polskiego w Miliczu”, dwa koniki polskie trafiły do naszej szkoły. Początki adaptacji, jak to w nowym środowisku, nie były łatwe już od samego początku. Ale po okresie adaptacji przystąpiliśmy do szkolenia podstawowego. Nasze konie: Witek- ciemniejszy i Wojtek- ten z jasną grzywą, pozwalają się czyścić, lonżować ze zmianą chodu na polecenie na obydwie strony, chodzą na spacery. Niestety, po okresie dość dobrej progresji w adaptacji i szkoleniu, nastąpiła przerwa spowodowana zamknięciem szkoły z powodu pandemii. Obecnie już od wakacji przyspieszamy, a systematyczna praca daje efekty. Witek i Wojtek przyzwyczajane są do ogłowia i wędzidła. Chodzą ze zmianą tempa, pozwalają na jazdę przez przewieszanie stępem. Witek chodzi już pod siodłem z jeźdźcem. Poznał i przyswoił komendy: naprzód, stój, zwroty w stepie z jeźdźcem. Konie przechodzą codziennie proces habituacji – ćwiczenia mające na celu oswajanie koni z przeróżnymi zjawiskami, przedmiotami i zachowaniami, zarazem wzmagające porozumienie między zwierzęciem a człowiekiem. Nowe konie to nowe wyzwania dla pracowników, szczególnie pana Sławka i Arka, którzy szkolą obydwa konie. Nauki i wiedzy nigdy nie za wiele. Toteż w tym okresie wzięliśmy udział w pokazie i szkoleniu prowadzonym przez Monty Robertsa, który odbył się w Polsce 17 listopada 2019roku. Wzięliśmy udział w szkoleniu i pokazach on-line: pt. „Myśląc o koniu” 9 października 2020, w Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego w Poznaniu, gdzie między innymi wykład prowadził Andrzej Makacewicz z Akademii Jeździeckiej JNBT. To nie koniec procesu zajeżdżania młodych koni. Postaramy się, aby dzieci mogły jak najszybciej korzystać z terapeutycznych właściwości nowych koni: Witka i Wojtka.

O całości poinformował Arkadiusz Figaj.

   

 

Oto codzienność w naszym Ośrodku. Dzieci uczęszczają na różne rewalidacje, ale hipoterapię uwielbiają najbardziej. Poniżej zdjęcia klasy, której uczniowie bez jazdy na konikach nie wyobrażają sobie poniedziałku. Wtedy właśnie pan Arek realizuje ich jeździeckie marzenia. Poniżej klasa 5-6-7, do której uczęszcza przedstawiany już wcześniej Piotr, a oprócz tego na zdjęciach jest Szymon, Maria, Sebastian. 

 

Uczniowie nasi uwielbiają pozować do zdjęć. Okazało się, że nie tylko oni. W pięknym, jesiennym parku do zdjęć stanęli nasi wychowankowie a towarzyszyły im konie. Zabawa była bardzo udana, nie wiemy, komu podobała się bardziej? Oto sesja zdjęciowa pod tytułem „Dziki Zachód”.

 

W naszym Ośrodku uczniowie mają możliwość uczestniczyć w kołach jeździeckich. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia prowadzą: Adrian Kubiak oraz Izabella Piasna. Dzięki dodatkowym lekcjom z jazdy konnej uczniowie doskonalą swoje umiejętności jeździeckie. Poprawiają swoją sprawność oraz przygotowują się do zawodów jazdy konnej Olimipad Specjalnych, które odbędą się w naszej szkole w maju 2021 roku.

 

Nauczyciele regularnie zwiększają swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zdjęcie przedstawia poprawę pozycji siedzącej na koniu ucznia z tyłopochyleniem miednicy. Dzięki szkoleniom hipoterapeuci poznali sposoby na skorygowanie postawy dziecka.

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/hipoterapia/