Alternatywne metody komunikacji i zajęcia logopedyczne

Alternatywne metody komunikacji i zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w naszym ośrodku obejmują oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zaburzeń procesu porozumiewania się, czyli na: – usuwanie zaburzeń mowy, – nauczanie mowy, która się nie wykształciła, – wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy. Pracujemy z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia są indywidualizowane. Program terapii logopedycznej opracowujemy dla konkretnego ucznia i dostosowujemy do jego możliwości. Zajęcia prowadzone są indywidualnie ( jeden na jeden). Stosujemy ćwiczenia relaksacyjne, rozwibrowujące, energetyzujące, oddechowe, słuchowe. Dobór metody uwarunkowany jest konkretnym zaburzeniem u dziecka. Stosujemy: – ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, – pokazywanie ułożenia narządów mowy, – uczulanie miejsc artykulacji, – mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych, – odczytywanie mowy z ruchów ust, – metoda rekonfiguracji i sygnalizowania, – metoda rytmogestów, – wywoływanie głosek metodą substytucyjną, – wywoływanie dźwięku pomocniczego, czyli wykorzystywanie nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek (wibracje warg, dmuchanie, chuchanie), – mówienie wydłużone, – Metoda Dobrego Startu, – metoda psychostymulacyjna Dyna-Lingua M.S., – relaksacja wg Jacobsona, – wykorzystanie logopedycznych programów komputerowych. W naszym ośrodku odbywają się zajęcia z alternatywnych metod komunikacji. Uzyskaliśmy od firmy Harpo sprzęt, który umożliwia nawiązanie aktu komunikacji osobom niemówiącym lub słabo mówiącym. Pracujemy z dziećmi na różnego rodzaju komunikatorach, specjalistycznych myszkach i klawiaturach komputerowych, które umożliwiają najmniej sprawnym korzystanie z komputera. Od niedawna wprowadzamy „ Makaton”. Powstają indywidualne książki do komunikacji. Uczymy dzieci gestów, które wprowadzają je w świat rozmowy. Niedługo nasz ośrodek zostanie zaetykietowany, co ułatwi porozumiewanie i pozwoli na łatwiejsze funkcjonowanie osobom z niską kompetencją komunikacyjną.

DSCF7015  DSCF7016

 

DSCF7019   DSCF7022

 

 

Masaż logopedyczny

Chcąc przyspieszyć cele terapeutyczne wykorzystujemy jedno z narzędzi , jakim jest masaż logopedyczny. Jego celem jest usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga on również przy nauce prawidłowego oddychania i  jedzenia ( ssanie, żucie, gryzienie i połykanie pokarmów).  Masaż wykonujemy na około 30 minut przed posiłkiem, kilka razy dziennie. Stanowi on rodzaj biernych ćwiczeń logopedycznych, które można  wykonywać niezależnie od udziału dziecka.

DSC01259 DSC01260

 

DSC01262   DSC01264

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/alternatywne-metody-komunikacji-i-zajecia-logopedyczne/