Paź 30 2017

30 października 2017 roku

                   

 

Od grudnia 2016 r do 31 października 2017 r uczniowie SOSW w Konarzewie realizowali projekt dofinansowany przez Fundację Banku Dziecięcych Uśmiechów.

Tytuł projektu : „Turystyka receptą na zdrowie” – rajdy piesze jako forma aktywności i zdobywania doświadczeń przez dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym celem projektu było propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez upowszechnianie pieszych wędrówek leśnymi szlakami, jako najprostszej formy aktywności ruchowej w każdym wieku.

 Takie wspólne wyjścia były doskonałą okazją do poznania swoich możliwości, pokonywania słabości i poprawiania kondycji fizycznej.

Projekt miał na celu zaktywizowanie 30 uczniów SOSW w Konarzewie poprzez udział w czterech pieszych rajdach. Rajdy odbywały się w czterech kolejnych porach roku ustaloną trasą do pobliskiego lasu.

Chcieliśmy pokazać naszym podopiecznym zmieniającą się leśną szatę roślinną, zapoznać uczniów z odpowiednim zachowaniem w lesie oraz zwrócić uwagę na degradację środowiska naturalnego.

Każde wyjście odbywały się pod innym hasłem promującym zdrowie, ochronę środowiska i tradycje regionu. Na trasie rajdów odbyły się konkursy sprawnościowe dla uczestników (dostosowane do ich możliwości fizycznych) oraz testy dotyczące zagadnień związanych z lasem, ochroną przyrody, życiem zwierząt w ich naturalnym środowisku. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w ciekawym programie popularyzującym turystykę, krajoznawstwo i zdrowy styl życia jako jedną z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Pierwszy rajd zimowy odbędzie się w grudniu pod hasłem: „Zimowy stół dla leśnych zwierząt” .

Celem rajdu było zwrócenie uwagi uczestnikom na konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimy. Podczas wyjścia zorganizowane zostały tematyczne konkurencje sprawnościowe z wykorzystaniem posiadanego sprzętu sportowego. Na zakończenie rajdu każdy uczestnik otrzymał nagrodę za udział w rajdzie.

Drugi rajd wiosenny „Szukanie wiosny” zorganizowaliśmy w marcu. Jego  celem było poznanie walorów krajoznawczych okolicy, uprawiania turystyki oraz ochrona przyrody. Podczas wyjścia zorganizowane zostały tematyczne konkurencje m.in. znalezienie oznak wiosny, a wcześniej wykonanie kukły marzanny.

    

Trzeci rajd letni odbył się w czerwcu pod hasłem: „Smacznie ,zdrowo, kolorowo”. Celem rajdu było promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień. Pierwszym zadaniem był konkurs rysunkowo-wycinankowy, następnie rozwiązywanie zagadek i rebusów, slalomy sprawnościowe oraz konkurs piosenki turystycznej.

Czwarty  rajd jesienny „Święto pieczonego ziemniaka” zorganizowaliśmy w październiku. Celem rajdu była integracja naszych podopiecznych z wolontariuszami ze szkoły w Ostrowie Wlkp. Wdział w meczu i wspólna zabawa stała się świetną okazją na ukazanie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy poznali historię uprawy ziemniaka oraz tradycję ich pieczenia. Podczas wyjścia zorganizowane zostały tematyczne konkurencje sprawnościowe.

Ostatnim etapem realizacji naszego projektu było podsumowanie wszystkich podejmowanych działań w ramach realizacji projektu oraz rozdanie dyplomów uczestnikom projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/30-pazdziernika-2017-roku/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.