Cze 20 2016

20 czerwca 2016 roku

Klasa IIb i III gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 realizowała projekt edukacyjny pt. „Nasz przyjaciel – ks. J. Twardowski.” Głównym jego celem było pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości patrona naszego ośrodka. Uczniowie mieli za zadanie zgromadzić informacje o poecie, zilustrować wybrane fragmenty utworów oraz stworzyć plakat, a wszystko po to, być móc odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego ks. J. Twardowski jest naszym przyjacielem? Rezultatem zaplanowanych działań były prezentacje na forum ośrodka, rodziców, społeczności lokalnej i oświatowej w formie wystaw, konkursów plastycznych i występów recytatorskich. Opiekunem zespołu była Małgorzata Kempiak, a nauczycielami wspomagającymi: Danuta Wawrzyniak, Mariola Snela-Mosińska, Daria Drygas.

20160330_111053

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/20-czerwca-2016-roku/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.