(Brak tytułu)

 

 

128px-Herb_Polski

pałac1

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie

                            

„Gdyby każdy miał to samo,
 nikt nikomu nie byłby potrzebny”

Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Konarzewie

Konarzew, ul. Parkowa 18

63-700 Krotoszyn

tel:    62-722-80-99
kom:  502-856-497

e-mail:    sekretariat@soswkonarzew.edu.pl

Koordynator ds.dostępności: Iwona Nowacka, adres e-mail:
iwona.nowacka@soswkonarzew.edu.pl, tel. 627228099 

 

    

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna rehabilitacja dla młodych osób

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu prowadzi bezpłatną rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przedstawiamy szczegóły rekrutacji.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

W programie mogą uczestniczyć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia, z województwa wielkopolskiego, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Szczegóły  http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/zapisz_sie_do_projektu.html

 

 

 

 

 

 

Uczeń naszej szkoły na mistrzostwach Europy w pływaniu, adres:

http://krotoszyn.naszemiasto.pl/artykul/jedyny-polski-zawodnik-na-mistrzostwach-europy-w-plywaniu,4326491,artgal,t,id,tm.html

 

 

 

Uwaga!

 

 

 

 

 

UWAGA!

           

                                                                                                                                                                       

 

Od 1 marca 2019 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym . ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie realizowany będzie projekt 

 „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, nr RPWP.08.01.02-30-0005/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

W naszej placówce w ramach projektu pozyskaliśmy sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych oraz zorganizowane  zostaną dodatkowe zajęcia z logopedii, integracji sensorycznej oraz arteterapii dla podopiecznych wymagających określonego typu zajęć.

Celem zajęć będzie podniesienie kompetencji poznawczych oraz kompetencji w zakresie zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności,

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych działań znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie :

(http://www.powiat-krotoszyn.pl/index.php/fundusze/2015-08-03-06-35-04/edukacja/moje-kompetencje-moja-przyszlosc)

 

Porozmawiajmy o różnych obliczach AUTYZMU, bo …

 

 

Uwaga: numer konta – na początku 6 a nie 7.

 

Adres strony naszego stowarzyszenia:

www.motylek.dl.pl

 

Przekaż Twój 1% naszej organizacji.
STOWARZYSZENIE MOTYLEK NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W KONARZEWIE
Aktualny link do rozliczeń podatkowych:

Permalink do tego artykułu: http://konarzew.edu.o12.pl/

„Wiele potrafimy – chętnie pomożemy!”

„Wiele potrafimy – chętnie pomożemy!” – warsztaty aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO http://www.efs.gov.pl/

Czytaj więcej

UWAGA! Hipoterapia dla chętnych

 Od maja 2013 roku hipoterapia dostępna jest nie tylko dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie, ale również dla wszystkich chętnych wymagających rehabilitacji. Zapraszamy: www.hipoterapia-konarzew.cba.pl

Czytaj więcej